RG Fortsättning

I RG Fortsättning går de gymnaster som minst tränat en termin i RG Bas och som vill testa på nya övningar och som på sikt även vill börja tävla utanför klubben. I gruppen får de lära sig individuella program som de från 9 års ålder kan tävla vid klubb- och regiontävlingar.

Kontakt

halmstadrg.kontakt@gmail.com

Sociala kanaler