Historia

Halmstad RG bildades 1 april 2002 i samband med att SK Laxen beslutade sig för att lägga ner sin gymnstiksektion. SK Laxen bildades som en utbrytning från Halmstad Bollklubb 1932 och redan då fanns gymnastiken med på programmet. Anslutningen var i början stor, men intresset svalnade efter några år, och gymnastiken upphörde. En bidragande orsak var att simträning kunde utövas i det gamla varmbadhuset.

1953 togs gymnastiken på nytt upp som en del av simträningen. Detta minns vi som så sent som på 60-talet tillbringade vinterns träningspass i Brunnsåkersskolans gymnastiksal, i stället för att ligga och plaska i en bassäng. Den gamla simhallen stod klar först 1966. Gymnastiken blev en fast verksamhet i klubben och 1955 bildades också en avdelning för pojkar.

1959 hade Laxen med 4 trupper på Lingdagarna. Tävlingsgymnastiken gjorde nu sitt intåg. Riktig fart blev det inte förrän i mitten av 60-talet. Till SM 1967 sände Laxen 1 trupp flickor, som vann klass 2. Laxen provade också barngymnastik, och i samband med sommarssimskolan i Simstadion (Brottet) motionsgymnastik för vuxna.

I början av 70-talet introducerades en ny form av gymnastik i klubben, nämligen Gymnastik Modern – numera Rytmisk Gymnastik, med Eva Wirdheim som ledare. RG hade då funnits i Sverige några år. Tävlingsgymnastiken (AG) fortsatte några år, men fick läggas ner 1976 på grund av ledarbrist.

Gymnastik Modern fortsatte och Laxenflickorna fick ytterligare framsteg med Ludmila Ahlin som ledare. I Halland var Laxen då liksom nu ensam om gymnastikformen. Laxen har genom åren haft stora framgångar i RG.

Kontakt

halmstadrg.kontakt@gmail.com

Sociala kanaler