RG Tävling

I RG Region tränar gymnaster från 9 års ålder som vill tävla på regionnivå. För att börja i denna grupp, krävs förkunskaper såsom minst en termin i basgruppen eller likvärdigt. Här att man ingen åldersbegränsning uppåt utan här kan man träna så länge som man önskar.

Kontakt

halmstadrg.kontakt@gmail.com

Sociala kanaler