RG Elit

I RG Riks tränar de gymnaster som vill satsa på sin idrott. De äldsta gymnasterna i denna grupp medverkar på regionala, nationella och internationella tävlingar. Gruppen tränar 5 dagar/veckan. Mestadels bedrivs träningen i Kattegatts Idrottshall men när tillfälle ges, tränar gruppen även i Halmstad Arena.

Kontakt

halmstadrg.kontakt@gmail.com

Sociala kanaler